Feb 17, 2012

झुमका गिरा रे....

झुमका गिरा रे...

फिल्म-मेरा साया
मूल गायिका आशा भोसले....संगीतकार-मदन मोहन
प्रस्तुत स्वर--अल्पना
Mp3 Play here

No comments: